" Kovic travel
kovic-logo_moi_finalextend_0.png

Thông báo lỗi

 • Notice: Undefined offset: 0 trong __lambda_func() (dòng 16 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).
 • Notice: Undefined index: und trong __lambda_func() (dòng 3 của /home/kovictvcp/domains/kovictravel.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).

Tour theo chủ đề

Hỗ trợ


LIÊN HỆ

HÀ NỘI
Cố định:  (0243) 633 0253
Hotline : 0982 827 876 

skype-logo-feb_2012_rgb_500.png Chăm sóc khách hàng

---------------------------------------------

TP.HỒ CHÍ MINH
Cố định:  (028) 3848 8961
Hotline : 0911 595 343

skype-logo-feb_2012_rgb_500.png Chăm sóc khách hàng

Khuyến mại

Lịch khởi hành

Du lịch nước ngoài

Giá từ:
9,390,000 VNÐ
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Thứ 5 và Thứ 7 hàng tuần
Ngày khác:
Phương tiện: Đường bộ + Hàng không nội địa.
Khách sạn:
0
No votes yet
Giá từ:
6,600,000 VNÐ
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Thứ 3 – 5 – 7 hàng tuần
Ngày khác:
Phương tiện: Đường bộ
Khách sạn:
4
Average: 4 (1 vote)
Giá từ:
51,500,000 VNÐ
Thời gian: 9 ngày 8 đêm
Khởi hành: 16,30/08- 27/09- 06,20/10
Ngày khác:
Phương tiện: Máy Bay
Khách sạn:
4
Average: 4 (1 vote)
Giá từ:
44,900,000 VNÐ
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: 02/06- 26/07- 16,30/08- 13,27/09
Ngày khác:
Phương tiện: Máy Bay
Khách sạn:
4
Average: 4 (1 vote)
Giá từ:
Liên hệ
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 8,13,18,28/6. 6,10,11,13,15,17,29/7
Ngày khác:
Phương tiện: Máy Bay
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
10,590,000 VNÐ
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Tháng 6: 22, 29/ Tháng 7: 6, 13, 20, 27/ Tháng 8: 3, 10, 17/ Tháng 9: 14, 21, 28
Ngày khác:
Phương tiện: Máy Bay
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
16,990,000 VNÐ
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: 13,25/6-11,25/7-8,22/8
Ngày khác:
Phương tiện: Máy bay + Tàu cao tốc
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
16,590,000 VNÐ
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: 05, 22, 28/6 – 03, 08, 11, 16, 28/7 – 11/8
Ngày khác:
Phương tiện: Máy bay VIETNAM AIRLINES + Tàu cao tốc
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
16,990,000 VNÐ
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: 13,25/6-11,25/7-8,22/8
Ngày khác:
Phương tiện: Máy bay + Tàu cao tốc
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
47,990,000 VNÐ
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: 05/06, 01/07, 12/08/2018
Ngày khác:
Phương tiện: Vietnam Airlines (VNA)
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 17/2, 28/3, 30/3, 2/4, 4/4
Ngày khác:
Phương tiện: Vietnam Airlines
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Thứ 5 hoặc thứ 7 hàng tuần
Ngày khác:
Phương tiện: Máy bay - Tàu cao tốc
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Ngày khác:
Phương tiện:
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 10 ngày 9 đêm
Khởi hành: Liên Hệ
Ngày khác:
Phương tiện: Eva Air ( BR) hoặc China Airline ( CI)
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Liên Hệ
Ngày khác:
Phương tiện: Emirates Airlines
Khách sạn:
4
Average: 4 (1 vote)
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Liên Hệ
Ngày khác:
Phương tiện: Qatar Airlines
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Liên Hệ
Ngày khác:
Phương tiện: Nok Air
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Ngày khác:
Phương tiện: Vietnam Airline
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Ngày khác:
Phương tiện: Tiger Air ( TR) & Malindo Air ( OD)
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 09.24/3- 04,27/4/2018
Ngày khác:
Phương tiện: Jetstar Pacific
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)

Du lịch trong nước

Giá từ:
5,990,000 VNÐ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 19,26/5;1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30/6;6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28/7;3, 4, 10, 11,18/8
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện: Vietjet Air
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
6,990,000 VNÐ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 1, 8, 15, 22, 29/6;6, 13, 20, 27/7;, 10, 17/8
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện: Vietjet Air
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
7,450,000 VNÐ
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 7,14,21,28/6;5,12,19,26/7;2,9,16,23/8
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện: Vietjet Air
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
5,190,000 VNÐ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 4,11,18,25/5; 1, 8, 15, 22, 29/6;6, 13, 20, 27/7;3, 10, 17/8
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện: Vietjet Air
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
5,890,000 VNÐ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 2, 9,16,23,30/06 - 7,14,21,28/07
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
350,000 VNÐ
Thời gian: 1 ngày đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện: Đi về bằng xe
Khách sạn:
0
No votes yet
Giá từ:
985,000 VNÐ
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện: Đi về bằng xe
Khách sạn:
2
Average: 2 (1 vote)
Giá từ:
3,080,000 VNÐ
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện: Đi về bằng xe
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
980,000 VNÐ
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện: Đi về bằng xe
Khách sạn:
0
No votes yet
Giá từ:
2,890,000 VNÐ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Thứ 5 & 7 hàng tuần
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện: Đi về bằng xe
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
2,080,000 VNÐ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Thứ 5 & 7 hàng tuần
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện: Đi về bằng xe
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
2,360,000 VNÐ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện: Đi về bằng xe
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
2,490,000 VNÐ
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành:
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện:
Khách sạn:
0
No votes yet
Giá từ:
2,880,000 VNÐ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành:
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện:
Khách sạn:
0
No votes yet
Giá từ:
2,200,000 VNÐ
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện: Đi về bằng xe
Khách sạn:
2
Average: 2 (1 vote)
Giá từ:
3,080,000 VNÐ
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
520,000 VNÐ
Thời gian: 1 ngày đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện: Đi về bằng ô tô
Khách sạn:
0
No votes yet
Giá từ:
320,000 VNÐ
Thời gian: 1 ngày đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện: Xe ô tô đời mới máy lạnh phục vụ suốt chương trình
Khách sạn:
0
No votes yet
Giá từ:
7,990,000 VNÐ
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 4 hàng tuần
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
5,890,000 VNÐ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành:
Ngày khác: Liên hệ
Phương tiện:
Khách sạn:
0
No votes yet

Cẩm nang du lịch

Nếu bạn băn khoăn chưa biết sẽ chọn món nào trong thực đơn phong phú ở Sing...
Sau khi nổi tiếng ở phương tây với món lẩu “Sukiyaki” hoặc lạ hơn là món “S...
Bất kỳ du khách nước ngoài muốn vào Nhật Bản đều phải có hộ chiếu còn hiệu...

Phản hồi

Lần đầu tiên đi Đài Bắc (Taipei)  và đi cũng vì yêu thích bộ phim LOVE, mình thấy thành phố gì mà nhẹ nhàng và dễ thương quá! Ngăm nhìn cảnh thành phố, đường đi thấy thích thật, Đài Bắc đẹp thật đấy.
Kovic chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với lần đầu mình đi rồi đấy ạ. Lần này mình hài lòng về chuyến đi hơn lần trước. Sẽ có dịp đi lần 3 nhé
Tour đi thì chất lượng rất okie nhưng mà mình không thích món ăn ở Hàn Quốc lắm. Nó cứ kiểu gì ý, hướng dẫn viên cẩn thận còn dặn mang theo ruốc hoặc muối lạc chứ. Nghĩ mà thấy buồn cười

Đăng ký để nhận ưu đãi đặc biệt từ KOVIC :

CÔNG TY CỔ PHẦN KOVIC VIỆT NAM

Trung tâm lữ hành quốc tế kovic

Văn phòng Hà Nội : Tầng 2, Tòa nhà Quý Hạnh, số 165 Bà Triệu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng.
Tel: (024) 3633 0253 - 54 -55
Fax: (024) 3633 0256
Email: kovictravel@gmail.com
Văn phòng TP.HCM: Tầng 3 Tòa nhà C.T,số 56 Yên Thế,  phường 2, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tel :  (028) 3848 8961 - 0911 595 343
Copyright © 2015 kovic.com. All right reseved. Thiết kế web bởi Vinno