Kovic travel
kovic-logo_moi_finalextend_0.png

Tour theo chủ đề

LIÊN HỆ

HÀ NỘI
Cố định: (024) 7101 9397​
Hotline : 
0946.28.9393
skype-logo-feb_2012_rgb_500.png Chăm sóc khách hàng

---------------------------------------------
TP. ĐÀ NẴNG

Hotline 1 : 0911 595 343
Hotline 2 : 0935.16.9393

skype-logo-feb_2012_rgb_500.png Chăm sóc khách hàng

---------------------------------------------
 

TP. NHA TRANG

Hotline 1 : 0911 595 343
Hotline 2 : 0935.26.9393

skype-logo-feb_2012_rgb_500.png Chăm sóc khách hàng

---------------------------------------------

TP.HỒ CHÍ MINH
Cố định:  (028) 7101 9397
Hotline : 0932.43.9393

skype-logo-feb_2012_rgb_500.png Chăm sóc khách hàng

Khuyến mại

Lịch khởi hành

Du lịch nước ngoài

Giá từ:
10,990,000 VNÐ
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Tháng 03-04/2020
Ngày khác:
Phương tiện: Hàng không Jeju Air
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
11,990,000 VNÐ
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Tháng 6 - 7 - 8 - 9
Ngày khác:
Phương tiện: Hàng Không : Vietnam Airlines
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Tháng 6-8-9
Ngày khác:
Phương tiện: Hàng Không : Vietnam Airlines
Khách sạn:
0
No votes yet
Giá từ:
9,990,000 VNÐ
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Tháng 04-05/2020
Ngày khác:
Phương tiện: T'Way
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 10-10-2019
Ngày khác:
Phương tiện: Hàng không Bamboo Airways
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Tháng 9 - 10
Ngày khác:
Phương tiện: Hàng Không T'Way
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
8,390,000 VNÐ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 11-09-2019
Ngày khác:
Phương tiện: Hàng không Eastar Jet
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 01-10-2019
Ngày khác:
Phương tiện: Hàng Không Bambo Airways
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
11,990,000 VNÐ
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Tháng 6 - 7 - 8 - 9
Ngày khác:
Phương tiện: Hàng Không : Vietnam Airlines
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
16,200,000 VNÐ
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Tháng 6-7-8-9
Ngày khác:
Phương tiện: Hàng Không : Vietnam Airlines
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
6,990,000 VNÐ
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Tháng 6 - 7 - 8
Ngày khác:
Phương tiện: Máy Bay
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
6,900,000 VNÐ
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Tháng 6 - 7 - 8
Ngày khác:
Phương tiện: Máy Bay
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Tháng 8 - 9 -10
Ngày khác:
Phương tiện: Máy Bay
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
10,500,000 VNÐ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tháng 6 - 7 - 8 - 9
Ngày khác:
Phương tiện: HÀNG KHÔNG SINGAPORE AIRLINE
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
11,990,000 VNÐ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tháng 6 - 7 - 8 - 9
Ngày khác:
Phương tiện: Máy Bay
Khách sạn:
4
Average: 4 (1 vote)
Thời gian: 9 ngày 8 đêm
Khởi hành: 19/08, 20/10 19/11 & 22/12/2018
Ngày khác:
Phương tiện: Máy Bay
Khách sạn:
4
Average: 4 (1 vote)
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 10-10-2019
Ngày khác:
Phương tiện: Hàng Không Bambo Airways
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
11,500,000 VNÐ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tháng 6 - 7 - 8 - 9
Ngày khác:
Phương tiện: HÀNG KHÔNG SINGAPORE AIRLINE
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Tháng 9-10-11-12
Ngày khác:
Phương tiện: Hàng không : Vietjet Air
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
25,900,000 VNÐ
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Tháng 1 - 2 - 3 / 2019
Ngày khác:
Phương tiện: Máy Bay
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)

Du lịch trong nước

Giá từ:
6,650,000 VNÐ
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Tháng 7
Ngày khác:
Phương tiện: Hàng Không : Vietnam Airlines
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
6,750,000 VNÐ
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Tháng 6 - 7
Ngày khác:
Phương tiện: Hàng Không : Vietnam Airlines
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
990,000 VNÐ
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Ngày khác:
Phương tiện: Ô Tô
Khách sạn:
2
Average: 2 (1 vote)
Giá từ:
670,000 VNÐ
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Ngày khác:
Phương tiện: Xe Ô Tô
Khách sạn:
2
Average: 2 (1 vote)
Giá từ:
7,550,000 VNÐ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tháng 6 - 7
Ngày khác:
Phương tiện: Hàng Không : Vietnam Airlines
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
7,550,000 VNÐ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tháng 6 - 7 - 8 - 9
Ngày khác:
Phương tiện: Hàng Không : Vietnam Airlines
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tháng 4-5-6-7
Ngày khác:
Phương tiện: Máy Bay
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tháng 4-5-6-7
Ngày khác:
Phương tiện: Máy Bay
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tháng 4-5-6-7-8
Ngày khác:
Phương tiện: Máy Bay
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tháng 4-5-6
Ngày khác:
Phương tiện: Máy Bay
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tháng 4-5-6-7-8
Ngày khác:
Phương tiện: Máy Bay
Khách sạn:
3
Average: 3 (1 vote)
Giá từ:
650,000 VNÐ
Thời gian: 1 ngày đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Ngày khác:
Phương tiện: Ô Tô
Khách sạn:
0
No votes yet
Giá từ:
650,000 VNÐ
Thời gian: 1 ngày đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Ngày khác:
Phương tiện: Ô Tô
Khách sạn:
0
No votes yet
Giá từ:
650,000 VNÐ
Thời gian: 1 ngày đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Ngày khác:
Phương tiện: Ô Tô
Khách sạn:
0
No votes yet
Giá từ:
680,000 VNÐ
Thời gian: 1 ngày đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Ngày khác:
Phương tiện: Ô Tô
Khách sạn:
0
No votes yet
Giá từ:
790,000 VNÐ
Thời gian: 1 ngày đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Ngày khác:
Phương tiện: Ô Tô
Khách sạn:
0
No votes yet
Giá từ:
790,000 VNÐ
Thời gian: 1 ngày đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Ngày khác:
Phương tiện: Ô Tô
Khách sạn:
0
No votes yet
Giá từ:
750,000 VNÐ
Thời gian: 1 ngày đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Ngày khác:
Phương tiện: Ô Tô
Khách sạn:
0
No votes yet
Giá từ:
490,000 VNÐ
Thời gian: 1 ngày đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Ngày khác:
Phương tiện: Ô Tô
Khách sạn:
0
No votes yet
Giá từ:
3,598,000 VNÐ
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 3 – 5 – 7 hàng tuần
Ngày khác:
Phương tiện: Ô Tô
Khách sạn:
2
Average: 2 (1 vote)

Cẩm nang du lịch

Nếu bạn băn khoăn chưa biết sẽ chọn món nào trong thực đơn phong phú ở Sing...
Sau khi nổi tiếng ở phương tây với món lẩu “Sukiyaki” hoặc lạ hơn là món “S...
Bất kỳ du khách nước ngoài muốn vào Nhật Bản đều phải có hộ chiếu còn hiệu...

Phản hồi

Lần đầu tiên đi Đài Bắc (Taipei)  và đi cũng vì yêu thích bộ phim LOVE, mình thấy thành phố gì mà nhẹ nhàng và dễ thương quá! Ngăm nhìn cảnh thành phố, đường đi thấy thích thật, Đài Bắc đẹp thật đấy.
Kovic chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với lần đầu mình đi rồi đấy ạ. Lần này mình hài lòng về chuyến đi hơn lần trước. Sẽ có dịp đi lần 3 nhé
Tour đi thì chất lượng rất okie nhưng mà mình không thích món ăn ở Hàn Quốc lắm. Nó cứ kiểu gì ý, hướng dẫn viên cẩn thận còn dặn mang theo ruốc hoặc muối lạc chứ. Nghĩ mà thấy buồn cười

Đăng ký để nhận ưu đãi đặc biệt từ KOVIC :

CÔNG TY CỔ PHẦN KOVIC VIỆT NAM

Trung tâm lữ hành quốc tế kovic

building_1.png Văn phòng Hà Nội : Tầng 7- Tòa Nhà Khâm Thiên - Số 195 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội
telephone.png Tel: 0247.101.9397
old-typical-phone_0.png Hotline: 0946.28.9393
envelope.png Email: marketing@kovic.vn
building_1_0.png Văn phòng TP.HCM: Tầng 3 Tòa nhà C.T - số 56 - Yên Thế - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP.Hồ Chí Minh
telephone_0.png Tel : 0287.101.9397
old-typical-phone_1.png Hotline: 0932.43.9393
 
Copyright © 2015 kovic.com. All right reseved. Thiết kế web bởi Vinno